Wednesday, January 2, 2008

Kisah Kampung Sungai Sekiah, Tanjung Malim

Terima kasih, Wikipedia.

Kampung Sungai Sekiah terletak di Behrang Ulu Batu 7, Tanjung Malim, Perak.

Kampung ini mula-mula diterokai dalam tahun 1917 oleh panglima perang Sultan Selangor yang berketurunan Johor-Riau iaitu Panglima Ubong.

Beliau datang ke Tanjung Malim bersama-sama dengan peneroka-peneroka berketurunan Kedah dan Johor-Riau dari Kesultanan Deli (Medan) di Pulau Sumatera.

Terdapat lebih kurang 100 buah rumah yang menempatkan hampir 400 orang di kampung ini, tidak termasuk mereka yang telah berhijrah ke tempat lain.

Penduduk kampung ini kebanyakannya adalah penoreh getah serta pemilik dusun buah-buahan.